Argon Gazı

Ürün Kodu : #43
Fiyat:
0
  • Sosyal Medyada Paylaş

Argon Gazı

ARGON GÜVENLİK BİLGİ FORMU İÇİN TIKLAYINIZ
Argon daha çok havanın sıvılaştırılması ve ayrıştırılması yöntemi ile elde edilmektedir. Sıvı ve / veya gaz fazlarında ticari olarak bulunur. Sıvı fazda ; çift cidarlı , vakum ve perlit malzemesi ile yalıtılmış özel kriyojenik tanklar içinde depolanır ve nakledilir. Gaz fazda ; basınç altında boru hattı ile veya basınca dayanıklı , dikişsiz çelik tüpler içinde sıkıştırılmış olarak tedarik edilir. 

TSE standartlarına göre sıvı / gaz argonun 1.sınıfının safiyeti minimum % 99,999 2. Sınıfının safiyeti minimum % 99,99 olmalıdır. ( TSE- TS 9640) Tüpün dış açıkmavi RAL 5012 dir ve tüpün periyodik bakımı test basıncı 225,345 ve 450 barlık tüpler için test süresi 10 yıl , 225 barlık tüpler için 5 yıldır. ( TSE 11169)

Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği'nin değişik 22. maddesine dayanılarak 11.03.2002 tarihinde yayımlanan "Güvenlik Bilgi Formlarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği" ne göre hazırlanmıştır. Hazırlama Tarihi :01.10.2011 

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Molekül Ağırlığı : 39,95 g/ mol
Yoğunluğu (sıvı,-186°C’de) : 1,4 kg / dm³ 
Yoğunluğu (gaz, 0°, 1 atm) : 1,78 kg/ m³ 
Kaynama Noktası (1 atm) : -189°C 
Erime Noktası (1 atm) : -189°C 
Özgül Ağırlığı ( hava :1) : 1,38

Renksiz, kokusuz, tatsız, havaya oranla daha ağır bir gazdır. Argon zehirli değildir . Fakat uzun süre teneffüsü halinde basit boğucu gaz vazifesi görür , belirtileri hızlı ve güçlükle alınan teneffüs , mide bulantısı, kusma , hızla yorulma ve bilinç altının kapanmasına müteakip ölümdür.

DİKKAT! BOĞUCU GAZ 

Yüksek oranda boğucudur. Havadan 1,38 kat ağırdır. Argon korozif değildir, proses basıncına dayanıklı her türlü metal malzeme kullanımına uygundur. 
Sıvı argon ile direkt temas deride don yanığı meydana getirebilir. 
Argonun kullandığı yerler ; 
Gazaltı kaynak makinalarında koruyucu gaz olarak ; 
Ampul imalatında ;
Spektrometre cihazlarında ; 
Labaratuvarlar da ;
Kaliteli çelik üretiminde ;

Diğer Ürünler

Likit Oksijen
Balon Gazı
YÜKSEK BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER